شرکت پارس گهر

رزین اپوکسی E06SPL

پتروشیمی خوزستان

 

رزین اپوکسی با کد E06spl بر پایه DGEBA همان رزین اپوکسی تولیدی شرکت پتروشیمی خوزستان بدون هیچ گونه تغییر  با ویسکوزیته CP 9250 قابل ارائه به مشتریان شرکت پارس گهر میباشد که بر حسب شرایط خط کارخانجات قابل استفاده با تمامی هاردنر های تولیدی این شرکت میباشد.

 

جهت مشاهده جدول مقایسه اپوکسی و هاردنر ها اینجا را کلیک کنید.      

 

خواص فیزیکی

مقدارواحدشرایط آزمونروش آزمون
Color100APHAMaximum ValueASTM D1209
Epoxide Equivalent Weight (EEW)185 – 192g/eq
Epoxy Group Content0.05208 – 0.054Mol/100g
Non-Volatile99.5WT.%Minimum ValueISO 3251
Saponifiable, Hydrosable Chlorine Content500ppmMaximum ValueASTM D1726
Viscosity10000 – 14000cPat +25°CDIN 53015