شوینده های صنعتی

مایع چربی گیر سرد

عموم صنایع کشور که ملزم به چربی زدایی از قطعات صنعتی تولیدی یا مورد مصرف خود هستند میتوانند از چربی گیر سرد و مکمل چربی گیر شرکت پارس گهر استفاده نمایند.

تولیدکنندگان تمام قطعات صنعتی ، تراشکاری شده ، سیستم های حرارتی و برودتی و هواساز و تمام کسانی که خروجی تولید آنها چرب و روغنی است و باید چربی زدایی شود میتوانند آن قطعه را با مایع چربیگیر سرد شرکت پارس گهر با کد H102 چربی گیری کنند.

همچنین میتوانید بعد از این کار آن قطعه را با مایع مکمل چربی گیر PG100 شستشو داده تا کاملاً تمیز و آماده مونتاژ ومصرف شود.