شرکت پارس گهر | تولیدکننده هاردنرهای اپوکسی

02146848090

info[at]parsgohar.ir

شهرقدس، بلوار انقلاب، صنعت یکم کوی حرفه و فن پلاک 14

ایران، تهران

هاردنر های پلی آمین

هاردنر های پلی آمین

هاردنرهای پلی‌ آمین

(Polyamine Curing Agents)

هاردنر های پلی آمین تولیدی H46A و H205 شرکت پارس‌گهر مناسب جهت پوشش‌های محافظتی تجاری و صنعتی و نیز سایر مصارف عمومی می‌باشد. علت نامگذاری این نوع هاردنرها(پلی‌آمین) استفاده از انواع آمین‌ها در فرمول ساخت آنهاست که مجموعه‌ای از خصوصیات مثبت و حداقل معایب را داراست.