شرکت پارس گهر | تولیدکننده هاردنرهای اپوکسی

02146848090

info[at]parsgohar.ir

شهرقدس، بلوار انقلاب، صنعت یکم کوی حرفه و فن پلاک 14

ایران، تهران

Carousel Post Element

کریستال شدن رزین های اپوکسی مایع

کریستال شدن رزین های اپوکسی مایع

هاردنر کفپوش اپوکسی H400

هاردنر کفپوش اپوکسی H400

(فیلم) ساخت میز چوبی جادویی با کمک رزین اپوکسی چوب

(فیلم) ساخت میز چوبی جادویی با کمک رزین اپوکسی چوب

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (2)

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (2)

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (1)

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (1)

قسمت 8 از 8: حل مشکل لکه و رد لاستیک روی اپوکسی

قسمت 8 از 8: حل مشکل لکه و رد لاستیک روی اپوکسی

کریستال شدن رزین های اپوکسی مایع

کریستال شدن رزین های اپوکسی مایع

هاردنر کفپوش اپوکسی H400

هاردنر کفپوش اپوکسی H400

(فیلم) ساخت میز چوبی جادویی با کمک رزین اپوکسی چوب

(فیلم) ساخت میز چوبی جادویی با کمک رزین اپوکسی چوب

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (2)

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (2)

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (1)

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (1)

قسمت 8 از 8: حل مشکل لکه و رد لاستیک روی اپوکسی

قسمت 8 از 8: حل مشکل لکه و رد لاستیک روی اپوکسی

کریستال شدن رزین های اپوکسی مایع

کریستال شدن رزین های اپوکسی مایع

هاردنر کفپوش اپوکسی H400

هاردنر کفپوش اپوکسی H400

(فیلم) ساخت میز چوبی جادویی با کمک رزین اپوکسی چوب

(فیلم) ساخت میز چوبی جادویی با کمک رزین اپوکسی چوب

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (2)

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (2)

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (1)

(فیلم) روش کار با اپوکسی برای سطوح چوبی (1)

قسمت 8 از 8: حل مشکل لکه و رد لاستیک روی اپوکسی

قسمت 8 از 8: حل مشکل لکه و رد لاستیک روی اپوکسی