هاردنر های پلی آمین

استفاده از انواع آمین‌ها در فرمول ساخت هاردنرهای پلی‌آمین که مجموعه‌ای از خصوصیات مثبت و حداقل معایب را داراست.

23مه/17

هاردنر های پلی آمین

هاردنرهای پلی‌ آمین (Polyamine Curing Agents) هاردنر های پلی آمین تولیدی H46A و H205 شرکت پارس‌گهر مناسب جهت پوشش‌های محافظتی تجاری و صنعتی و نیز سایر مصارف عمومی می‌باشد. علت نامگذاری اینبیشتر…